environment

Skapa förståelse för miljö

Lektionen är framtagen i samarbete med Energimyndigheten och den syftar till att ge eleverna en grundförståelse för energi och klimatfrågan. Att inspirera dem till att ifrågasätta och inse konsekvenser av deras och andras handlande.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionen och använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”. Kopiera även upp elevmaterialet. Du finner även annat underlag på www.energikunskap.se

Titta på den tillhörande filmen från Energimyndigheten!

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Relaterade lektioner till: Skapa förståelse för miljö

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...