Helping Hands

Självkänsla

Allt fler har börjat uppmärksamma att det är skillnad mellan att ha hög självkänsla och ett gott självförtroende. I denna övning försöker vi reda ut hur man kan jobba vidare med sin självkänsla för att höja den ytterligare.

Material och förberedelser

Se till att eleverna har tillgång till papper och penna samt kopiera upp elevbilagor till alla elever. Förbered för powerpoint-presentation.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Övningen syftar till att låta eleverna skriftligt och muntligt reflektera över begreppet självkänsla. Genom diskussion och reflektion får eleverna en grundkunskap om innebörden av ordet och hur de kan påverka sin egen och andras situation.

Relaterade lektioner till: Självkänsla

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...