Helping Hands

Självkänsla kontra självförtroende

För många betyder orden självkänsla och självförtroende liknande saker. Övningen syftar till att belysa och ge kunskap om dessa begrepp.

Material och förberedelser

Ta med en femhundrakronorssedel. Se till att eleverna har tillgång till papper och penna samt kopiera upp elevbilaga 1 och 2 till alla elever. Förbered för powerpoint-presentation.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Övningen syftar till att låta eleverna skriftligt och muntligt reflektera över begreppen självkänsla och självförtroende. Genom diskussion och reflektion får eleverna en grundkunskap om innebörden av orden och hur de kan påverka sin egen och andras situation.

Relaterade lektioner till: Självkänsla kontra självförtroende

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...