Gender Symbols

Sexualiserat, våld och våldtäkt

Lektionen är uppbyggd kring två interaktiva övningar där den ena behandlar gränserna för vad som räknas som våld och den andra tar upp vad som är relevant i bedömningen av om en våldtäkt har ägt rum eller ej.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och lärarbilagan så att du kan skapa dig en bild av lektionsupplägget. I lärarbilagan finner du en del bakgrundsinformation som kan vara bra att ha i huvudet när du leder diskussionerna. Lektionen består av tre stycken elevbilagor, du kan kopiera upp dessa till varje elev eller som OH-bilder.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan har genom läroplanen ett ansvar att förebygga stereotypa könsroller och aktivt verka för jämställdhet mellan könen. Lektionen syftar till att eleverna ska få verktyg att ifrågasätta stereotypa könsroller och se sambandet mellan dem och könsrelaterat våld. De ska få träna sig i att tänka kritiskt kring hur samhället betraktar offer och förövare vid våldtäkt.


Relaterade lektioner till: Sexualiserat, våld och våldtäkt

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...