Helping Hands

Respekt och ”orespekt”

Denna lektion låter eleverna diskutera begreppen respekt och ”orespekt”.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 och 2 så att den räcker till alla grupper eller till OH.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden, men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar. Syftet är även att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande, handlande och företeelser i samhället.

Relaterade lektioner till: Respekt och ”orespekt”

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...