Gender Symbols

Dilemmaberättelser – om normer och handlingsutrymme

Lektionen är framtagen av Lås Upp och anpassad till detta format av Värdegrunden. Ibland uppstår dilemman när vi måste förhålla oss till begränsande normer. Genom att synliggöra, diskutera och ifrågasätta normer kan vi öka det egna och andras handlingsutrymme. Lektionen syftar till att få eleverna att se och förstå hur dilemman i sitt eget och andras liv är kopplade till begränsande normer. Att hitta strategier och möjligheter för att öka handlingsutrymmet i sådana situationer.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilagorna så att det räcker till alla grupper. Du behöver även klippa isär elevbilagorna så att varje elev får en ”dilemmaberättelse” Använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan har genom läroplanen ett ansvar att förebygga stereotypa könsroller och aktivt verka för jämställdhet mellan könen. Eleverna lär sig också att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Dilemmaberättelser – om normer och handlingsutrymme

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...