environment

Skapa förståelse för miljö

Lektionen är framtagen i samarbete med Energimyndigheten och den syftar till att ge eleverna en grundförståelse för energi och klimatfrågan. Tanken är också att inspirera till att ifrågasätta och inse konsekvenser av deras och andras handlande samt få eleverna resonera kring begreppet utifrån ett värdegrundsperspektiv.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionen och använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”. Kopiera även upp elevmaterialet. Du finner även annat underlag på www.energikunskap.se

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Relaterade lektioner till: Skapa förståelse för miljö

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...