Gender Symbols

Romantisk film vs verklighet

Lektionen är framtagen av Lås Upp och anpassad till detta format av Värdegrunden. Alla vet att sex och kärlek i romantiska filmer oftast inte överensstämmer med kärlek och sex i verkligheten. Men romantiska filmer speglar normer och förmedlar bilder kring vad som anses vara ”den finaste kärleken” eller ”det bästa sexet”. Lektionen syftar till skapa en medvetenhet om normer kring sex och relationer utifrån att jämföra hur sex ser ut i en romantisk film och i verkligheten. Att utifrån diskussion se hur dessa normer begränsar kärleksrelationer och sexuella situationer.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen. Använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga och kunskaper att kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad. Elevernas övas även i att reflektera över hälso- och livsstilsfrågor samt över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet.

Relaterade lektioner till: Romantisk film vs verklighet

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...