etik_moral_fusk670x300-1

Brott i nära relationer

Denna lektion är framtagen av Brottsrummet (Brå) och Polisen och anpassad för Värdegrunden. Syftet är att beskriva var gränsen går för vad som är brottsligt, vilken roll man kan ha som vän till någon utsatt och vad samhället kan göra för personer som utsätts för hot och förtryck av en person som man älskar. 

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen. Till övningen behöver eleverna tillgång till datorer med internet. Gärna utrymmen där eleverna kan sitta ensamma eller i mindre grupper och arbeta. Använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”. Här hittar du den interaktiva övningen som tillhör lektionen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska även se till att eleverna får kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Relaterade lektioner till: Brott i nära relationer

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...