etik_moral_fusk670x300-1

Neutralitet och opartiskhet

Lektionen syftar till att låta eleverna i mindre grupper diskutera Röda Korsets sju grundprinciper. Röda Korset ska enligt sina grundprinciper vara neutrala och opartiska vid till exempel olika krissituationer eller väpnade konflikter. Övningens fokus ligger på att låta studenterna fundera över om Röda Korsets neutralitet och opartiskhet är bra eller dålig samt om det överhuvudtaget går att vara helt neutral eller opartisk.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen innan du börjar lektionen. Kopiera upp bilaga 1 i en klassuppsättning eller till OH-sidor.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. Samtidigt övas eleverna i att föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden. Lektionen syftar även till att låta eleverna ta del av och reflektera över medial information i form av aktuella tidningsartiklar.

Relaterade lektioner till: Neutralitet och opartiskhet

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...