lagar_regler_demokrati670x300--2-

Medborgerliga fri- och rättigheter

Lektion tar upp våra medborgerliga fri- och rättigheter och syftar till att ge eleverna en ökad kunskap om dessa. Eleverna ges även möjlighet att utifrån våra attityder till fri- och rättigheter diskutera det i relation till lagar och skyldigheter. Diskussionsmaterialet bygger på en undersökning gjord av Demokratirådet 1995. Givetvis förändras attityder med tiden och därför är det även intressant att diskutera hur och varför detta sker.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med lektionshandledningen. Kopiera upp en klassuppsättning av elevbilaga 1 som följer direkt efter lektionshandledningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att utbilda eleverna i kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Syftet är även att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället.

Relaterade lektioner till: Medborgerliga fri- och rättigheter

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...