humna-_rights_barns_rattigheter670x300-1

Mänskliga rättigheter

Lektionen är framtagen av Forum för levande historia och är en del av materialet Uppdrag: Demokrati. Uppdrag: Demokrati består av 22 workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

I övningen ska eleverna fundera kring vilka rättigheter människor har, eller ska ha, i en demokrati. Och vem det är som bestämmer vilka rättigheter vi ska ha. Eleverna ska arbeta i grupper och föreställa regeringar i ett påhittat land. De ska välja ut sex rättigheter som ska gälla för invånarna i det påhittade landet ”Abalonien”.

Material och förberedelser

Gå igenom lektionshandledning och se till att alla elever har tillgång till faktamaterial och elevmaterial samt papper och penna.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Att utveckla kunskap om demokrati och frågor kring demokratisering, olika politiska system och medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut. Att utveckla kunskap om de mänskliga rättigheterna och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Att träna förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.

Relaterade lektioner till: Mänskliga rättigheter

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...