Helping Hands

Lära känna varandra & Teambuilding

Inledande övning inom ämnet Teambuilding. Det finns fler övningar inom detta tema och du behöver inte göra dem i ordning, utan du använder dem i den ordning du vill. Vi börjar med att presentera varandra i gruppen med hjälp av “lära-känna-övningar”. Sedan tittar närmare på betydelsen av orden respekt, attityd och ansvar i dagens samhälle?

Material och förberedelser

Förbered användning av OH-bilder som finns till övningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelsen.

Relaterade lektioner till: Lära känna varandra & Teambuilding

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...