humna-_rights_barns_rattigheter670x300-1

Landsövningen

Att tvingas fly från Sverige är för de allra flesta en helt osannolik tanke. Många som idag lever i Sverige har dock tvingats fly från sina egna länder. Denna övning syftar till att göra eleverna medvetna om hur de ser på Sverige och andra länder samt att öka medvetenheten om att kränkningar av de mänskliga rättigheterna orsakar flykt. Genom att arbeta med frågorna som ges i lektionsförslaget får eleverna möjlighet att erhålla förståelse för deras egen livssituation i förhållande till andras.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Kopiera gärna upp en klassuppsättning eller OH-sida av mänskliga rättigheter 13-15 som du finner i elevbilaga 1.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Lektionen syftar till att öka elevernas kunskaper i muntlig diskussion och presentation. Samtidigt belyser lektionen de grundläggande rättigheterna och främjar aktningen för varje människas egenvärde.

Relaterade lektioner till: Landsövningen

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...