barns-rattigheter670x300-11

Länders skyldigheter gentemot barn

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Konventionen om barnets rättigheter. Barnkonventionen förklarar alla barns och ungdomars fulla människovärde. Varje barn har samma rätt att leva, växa upp i trygghet samt respekteras för vad det tycker och tänker. Denna lektion beskriver kort syftet med konventionen och tar även upp viktiga beståndsdelar i den.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med lektionshandledningen samt kopiera eventuellt upp elevbilaga 1 som underlag. Fortsätt gärna att arbeta inom samma tema med lektionen ”Inledning till barns rättigheter”.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att öka elevernas medvetenhet om alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Eleverna ges även möjlighet att leva sig in i andra människors situation och att utveckla samhörighet och sympati med människor utanför den närmaste gruppen. Eleverna får även fundera över människors livsvillkor i olika kulturer.

Relaterade lektioner till: Länders skyldigheter gentemot barn

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...