humna-_rights_barns_rattigheter670x300-1

Krig i världen – vad skall man göra?

FN har tillsammans med USA och NATO tagit på sig en alltmer aktiv militär roll i konflikter; till exempel i Irak, Afghanistan, Somalia och forna Jugoslavien. Skall FN ha rätt att använda vapen mot dem som världssamfundet anser vara angripare. När ser vi på konflikter som enbart ”interna” – när skall FN blanda sig i konflikten? Lektionen går ut på att belysa olika förhållningssätt till krig. Det går till på så sätt att eleverna delas upp i fyra olika grupper som representerar olika synsätt i frågan.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Läs även igenom bilaga 1 och kopiera upp den till en klassuppsättning.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Eleverna lär sig att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De lär sig också att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Krig i världen – vad skall man göra?

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...