Gender Symbols

Kondomanvändning och genus

De flesta ungdomar instämmer i att kondom är ett bra, eller det bästa sättet, att skydda sig mot könssjukdomar eller oönskade graviditeter. Ändå är det många som låter bli kondomen vid samlag. Denna lektion syftar till att belysa aspekter av vad som påverkar kondomanvändning och ge eleverna möjlighet att reflektera över hur synen på sex påverkar kondomanvändning.

Material och förberedelser

Skriv ut sex stycken lappar numrerade med 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Se lärarbilagan för mer information om övningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga och kunskaper att kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad. Elevernas övas även i att reflektera över hälso- och livsstilsfrågor samt över begrepp som identitet, sexualitet, kärlek och jämställdhet.

Relaterade lektioner till: Kondomanvändning och genus

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...