Helping Hands

Kamratskap & Teambuilding

Andra övningen inom ämnet Teambuilding. Det finns fler övningar inom detta tema och du behöver inte göra dem i ordning, utan du använder dem i den ordning som passar dig. Vi börjar med “lära-känna-övningar” och går sedan in på uttrycket “Kamratskap”. Vad betyder det för oss och vad är egentligen en riktigt bra kompis?

Material och förberedelser

Förbered användning av OH-bilder som finns till övningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelsen.

Relaterade lektioner till: Kamratskap & Teambuilding

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...