Helping Hands

Kamrat – ta fram klassens stil (steg 7)

Med hjälp av “Kamrat” kan du skapa en röd tråd i ditt värdegrundsarbetet. Kamrat består av ett antal steg och syftet är att skapa och upprätthålla en gemensam värdegrund på skolan. Stegen består av konkreta klassövningar med tillhörande lärarhandledning och elevmaterial. Kamrat genomsyras av följande begrepp: Kamratskap, Attityd, Moral, Respekt, Ansvar och Trygghet.

Den centrala delen i Kamrat är ett ”klotterplank” som vi har valt att kalla ”Värdegrundshuset”. På denna plats ska elever och skolpersonal gemensamt samla de ledord som de anser ska ingå i deras värdegrund. Allt för att visualisera och konkretisera vad eleverna, personalen och föräldrarna gemensamt ska stå för. Vi föreslår även att ni tilldelar varje elev en skrivbok som de kan använda för att anteckna det ni gemensamt diskuterar och plats för egna reflektioner. I steg 7 i Kamrat tar vi fram klassens stil – alltså den stil som vi alltid gemensamt ska stå och arbeta för.

Material och förberedelser

Förbered användning av OH, som du hittar sist i denna lektionshandledning.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Övningen går ut på att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande. Eleverna tränar även sin förmåga att i dialog uttrycka sina egna tankar och känslor. Övningen handlar också om att argumentera och uttrycka ståndpunkter.

Relaterade lektioner till: Kamrat – ta fram klassens stil (steg 7)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...