Helping Hands

Kamrat – etik & moral (steg 1)

Med hjälp av “Kamrat” kan du skapa en röd tråd i ditt värdegrundsarbetet. Kamrat består av ett antal steg och syftet är att skapa och upprätthålla en gemensam värdegrund på skolan. Stegen består av konkreta klassövningar med tillhörande lärarhandledning och elevmaterial. Kamrat genomsyras av följande begrepp: Kamratskap, Attityd, Moral, Respekt, Ansvar och Trygghet.

Den centrala delen i Kamrat är ett ”klotterplank” som vi har valt att kalla ”Värdegrundshuset”. På denna plats ska elever och skolpersonal gemensamt samla de ledord som de anser ska ingå i deras värdegrund. Allt för att visualisera och konkretisera vad eleverna, personalen och föräldrarna gemensamt ska stå för. Vi föreslår även att ni tilldelar varje elev en skrivbok som de kan använda för att anteckna det ni gemensamt diskuterar och plats för egna reflektioner.

Steg 1 i Kamrat fokuserar på begreppen etik och moral samt lägger grunden till klassens Värdegrundshus.

Material och förberedelser

Förbered en plats på en vägg eller golv där ni kan rita och illustrera ett stort hus. Det är upp till er att utforma huset, men vi rekommenderar att ni använder något stort som exempelvis ett ett lakan eller stort pappersark. Ta även gärna med skolans trivselregler.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Övningen går ut på att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande. Eleverna tränar även sin förmåga att i dialog uttrycka sina egna tankar och känslor. Övningen handlar också om att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt främja elevens lust att vara kreativ i bildkonst.

Relaterade lektioner till: Kamrat – etik & moral (steg 1)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...