Gender Symbols

Hur ska en man eller kvinna vara? (gymnasiet)

Kanske är det särskilt viktigt att diskutera våra föreställningar om män och maskulinitet, eftersom det diskuteras mindre, och en förändring av hur vi ser på maskulinitet – inte minst hur män ser på maskulinitet – främjar jämställdhet. Lektionen syftar till att låta eleverna reflektera över hur vi bekönar egenskaper och uttryck. Elevernas ges även möjlighet att ifrågasätta och vidga de ramar könen tillåts röra sig inom. Övningen kan antingen göras gemensamt i helklass där lärare/ledaren leder övningen, eller som grupparbete som följs upp i helklass. Det kan vara givande att göra den med killarna i klassen för sig och tjejerna för sig, som man sedan följer upp i helklass med både tjejer och killar.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 så att den räcker till alla grupper eller till OH.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att skapa förståelse och ömsesidighet mellan individer. Frågor som behandlas är sexualitet och samlevnad samt respekt för varandra och mellan könen. Läroplanen anger bl. a. att skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.

Relaterade lektioner till: Hur ska en man eller kvinna vara? (gymnasiet)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...