Gender Symbols

Hur ska en man eller kvinna vara? (årskurs 6-9)

Genus är vårt sociala kön, och handlar om de föreställningar om och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara: gester, kläder, språk, vad vi gör eller inte gör. Till vardags tänker vi inte så mycket på det – inte förrän någonting bryter mot det vi förväntar oss. Exempelvis när killar sminkar sig – och ännu mer om en 50-årig man skulle göra det. Eller om en tioårig kille skulle komma i kjol till skolan, eller en tjej som jämt har skrap- och blåmärken på knäna.Lektionen syftar till att låta eleverna reflektera över hur vi bekönar egenskaper och uttryck. Elevernas ges även möjlighet att ifrågasätta och vidga de ramar könen tillåts röra sig inom.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 så att den räcker till alla grupper eller till OH.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att skapa förståelse och ömsesidighet mellan individer. Frågor som behandlas är sexualitet och samlevnad samt respekt för varandra och mellan könen. Läroplanen anger bl. a. att skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.

Relaterade lektioner till: Hur ska en man eller kvinna vara? (årskurs 6-9)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...