fardomar_krankande_behandling670x300

Främling

Lektionen låter eleverna fundera och diskutera över begrepp som främling och främlingsfientlighet samt vilka konsekvenser detta har för individen och samhället. Eleverna ska i mindre grupper försöka hitta två artiklar som behandlar främlingsfientlighet och sedan arbeta med dem med hjälp av den tillhörande elevbilagan.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 så att den räcker till alla grupper eller till OH. Eleverna behöver även tillgång till Internet, eftersom de ska söka efter artiklar där.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Eleverna lär sig att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De lär sig också att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Främling

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...