fardomar_krankande_behandling670x300

Fördomar och diskriminering – Vem får jobbet?

Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över hur och varför människor diskrimineras och behandlas orättvist på grund av olika orsaker som till exempel kön, ålder eller etnisk bakgrund. Övningen går ut på att eleverna ska agera anställningsjury och får själva ta ställning angående vilka som ska anställas i ett företag utifrån en given lista över sökanden. Därmed ökar deras medvetenhet om att många människor diskrimineras och behandlas orättvist på grund av olika orsaker.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Kopiera upp en klassuppsättning eller en OH-sida av det bifogade kopieringsunderlaget bilaga 1 och 2.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen strävar efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden. Övningen syftar till att öka elevernas respekt för andra människors egenvärde och aktivt motverka trakasserier och förtryck. Eleverna ges även möjlighet att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön, social och kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Fördomar och diskriminering – Vem får jobbet?

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...