humna-_rights_barns_rattigheter670x300-1

Flykt eller flytt?

Denna lektion bygger på två etapper. Den första etappen innebär att eleverna öppet ska diskutera ett antal ord förknippade med flykt och invandring. Den andra etappen bygger på att låta eleverna skriva korta uppsatser/texter inom ramen för ämnet flykt och invandring utifrån ett antal givna rubriker.

Material och förberedelser

Börja med att titta igenom och kopiera lektionshandledningen. Se till att eleverna har tillgång till papper och penna.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Denna lektion syftar till att lyfta fram dessa aspekter och få eleverna att öppet ventilera sina åsikter. Eleverna får även kännedom om de grundläggande mänskliga rättigheterna och skyldigheterna. Lektionen syftar även till att låta eleverna träna på att skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt. De övas även i att delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar.

Relaterade lektioner till: Flykt eller flytt?

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...