fardomar_krankande_behandling670x300

Diskriminering

Denna lektion är den andra av tre i en serie inom ramen för arbete mot rasism och diskriminering. Övriga lektioner är bland annat ”Fördomar” och ”Vem får jobbet?”. Det går givetvis att använda varje lektionsförslag separat. Denna lektion syftar till att låta eleverna fundera över diskriminering som ett samhällsproblem. Fokus ligger på etnisk diskriminering och vad denna form av särbehandling innebär för samhället och dess medborgare.

Material och förberedelser

Denna lektion är lämplig efter att lektionen ”Fördomar #36″ har genomförts. Läs igenom och ta med handledningen till lektionen. Gå även igenom den tillhörande texten i bilaga 1 innan lektionen börjar så att du kan svara på eventuella frågor. Kopiera upp en klassuppsättning av bilaga 1 som följer direkt efter lektionshandledningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ. Övningen syftar även till att utveckla elevernas förmåga att delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt.

Relaterade lektioner till: Diskriminering

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...