fardomar_krankande_behandling670x300

Diskriminering på grund av sexuell läggning och kön

Denna lektion bygger på artiklar från Situation Stockholm som beskriver hur diskriminering sker på olika sätt. Tanken är att eleverna i grupper ska arbeta med antingen diskriminering av homosexuella kvinnor eller kvinnor som drabbas av övergrepp. Till varje ämnesområde finns ett antal frågor som ska besvaras. Några grupper kommer att arbeta med samma artikel, vilket ger möjlighet till att diskutera de olika frågorna.

Material och förberedelser

Kopiera upp elevbilagorna till eleverna eller till OH.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att skapa förståelse och ömsesidighet mellan individer. Frågor som behandlas är sexualitet och samlevnad samt respekt för varandra och mellan könen. Tanken är att övningen därtill ska få eleverna att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Diskriminering på grund av sexuell läggning och kön

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...