fardomar_krankande_behandling670x300

Diskriminering i det nya landet

Lektionen är en fortsättning på övningen ”Att vara utanför”. Tanken är därmed att eleverna med hjälp av de den tidigare lektionen ska utveckla sina resonemang och mer konkret arbeta med frågor som diskriminering, fördomar och utanförskap. Därför inleds övningen med en kortfattad diskussion om frågorna för att återigen göra eleverna medvetna om dess innebörd.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Läs även igenom elevbilaga 1 som följer direkt efter handledningen innan du börjar lektionen. Kopiera upp en klassuppsättning av elevbilaga 1. Denna lektion är en fördjupning och fortsättning på lektionen ”Att vara utanför”.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Eleverna övas i att öka sin förmåga att förstå människors levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen. Lektionen syftar även till att öva eleverna att muntligt kunna berätta och redogöra för något så innehållet blir begripligt och levande. Övningen ger även eleverna färdigheter i att använda egna bilder och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara.

Relaterade lektioner till: Diskriminering i det nya landet

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...