demokrati

Demokrati, tryckfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet

Lektionen är framtagen av Forum för levande historia och är en del av materialet Uppdrag: Demokrati. Uppdrag: Demokrati består av 22 workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

I denna lektion får eleverna ta ställning till påståenden som kopplas till olika rättigheter.

Material och förberedelser

Gå igenom lektionshandledning och se till att alla elever har tillgång till faktamaterialen, två A4-papper och penna.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Att utveckla kunskap om demokrati och frågor kring demokratisering, olika politiska system och medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut. Att utveckla kunskap om de mänskliga rättigheterna och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Att träna förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.

Relaterade lektioner till: Demokrati, tryckfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...