lagar_regler_demokrati670x300--2-

Demokrati – olika påståenden (FN: s mänskliga rättigheter, artikel 21)

I denna lektion får eleverna i mindre grupper diskutera och ta ställning till olika frågor som berör demokratins möjligheter och svårigheter. I bilaga 1 ges ett antal påståenden och tanken är att de olika grupperna skall välja att diskutera ett antal av dem. De ska ta ställning till påståendena, om de håller med eller inte och motivera sina svar.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Läs även igenom bilaga 1 som följer direkt efter handledningen och kopiera upp en klassuppsättning av den.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att lära eleverna att förstå och praktisera demokratins värdegrund. Övningen övar även eleverna i att aktivt delta i samtal och diskussioner samt redovisa argument så att innehållet framgår och blir begripligt.

Relaterade lektioner till: Demokrati – olika påståenden (FN: s mänskliga rättigheter, artikel 21)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...