idrot_halsa670x300

Anta rök/snuskampen – utforma er egen annons

Denna lektion låter eleverna fördjupa sig i ämnet och kritiskt granska den marknadsföring som faktiskt existerar samt söka efter information om ämnet för att på så sätt genomföra en egen kampanj med syfte att förhindra att ungdomar börjar röka och/eller snusa. Vi föreslår att ni innan denna lektion arbetar med lektionerna om ”rökning och snus”. Detta gör att eleverna har en viss kunskapsgrund att stå på och kan på så sätt utveckla sitt resonemang i frågan.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 och 2 så att de räcker till alla grupper eller till OH. Denna lektion kan kräva att eleverna har tillgång till Internet eller andra källor för att kunna söka efter information.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö. Eleverna övas även i att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället.

Relaterade lektioner till: Anta rök/snuskampen – utforma er egen annons

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...