idrot_halsa670x300

Alkoholdebut

Ungdomars inställning till alkohol varierar givetvis och det finns många olika orsaker till varför de väljer att dricka alkohol eller inte. Denna lektion ger eleverna möjlighet att reflektera över nedanstående frågeställningar:

- Varför tror du att ungdomar börjar dricka alkohol?
- Varför tror du att vissa ungdomar väljer att inte börja dricka alkohol?
- Om du väljer att dricka alkohol, på vilka sätt kan du då dricka på ett måttfullt sätt?
- Vad kan konsekvenserna bli om du dricker alkohol utan att ha respekt för den?

Material och förberedelser

Kopiera upp elevmaterial 1 och 2 till alla deltagare eller parvis.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Övningen syftar till få elever att ta ställning till olika påståenden om alkohol och fundera över varför vissa ungdomar börjar dricka alkohol och vissa inte. Övningen ger eleverna möjlighet att reflektera kring sin konsumtion och syn på alkohol samt diskutera vad ansvarsfullt beteende innebär. Eleverna utvecklar sin förmåga att diskutera frågor om hälsa utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter. Därtill får de inblick i beroendeframkallande medels i inverkan på hälsan.

Relaterade lektioner till: Alkoholdebut

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...