idrot_halsa670x300

Alkohol, narkotika och tobak – Forumspel

Tanken är att grupperna ska spela upp ett scenario var och scenariot ska sluta i en olöst konflikt eller en möjlig problemsituation. När scenariot spelats upp ska eleverna själva ge förslag på vilka följder och konsekvenser scenariot kan få för de inblandade. Tanken är att eleverna sedan ska diskutera olika möjliga handlingsalternativ och hur de själva hade agerat i den situation som just spelats upp.

Material och förberedelser

Läs igenom handledningen och bilaga 1 innan du börjar lektionen. Kopiera även upp bilaga 1 så att de räcker till cirka 10 grupper. Du kan även behöva förbereda ett antal scenarion innan du genomför lektionen. (se handledning för mer information)

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen ska ge eleverna kunskaper om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan. Lektionen utvecklar även elevernas fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra.

Relaterade lektioner till: Alkohol, narkotika och tobak – Forumspel

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...