idrot_halsa670x300

Tobak, media & reklam

Lektionen syftar till att låta eleverna diskutera lagar och regler kring marknadsföringen av tobak samt kopplingen till kändisskap, attityd och respekt. Tanken är att lyfta upp frågan ur både juridiska och från värdemässiga aspekter för att på så sätt skapa en kritisk inställning till fenomenet. Snus marknadsförs nu som något trendigt, inte alls farligt och vänder sig till den kvinnliga marknaden, på ett liknande sätt som cigaretter tidigare marknadsförts i historien.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 så att den räcker till alla grupper eller till OH.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö. Eleverna får även kunskap om människokroppens byggnad och funktion och inser betydelsen av goda hälsovanor. De ges även kunskaper om betydelsen av regelbunden motion och kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan.

Relaterade lektioner till: Tobak, media & reklam

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...