fardomar_krankande_behandling670x300

Främlingsfientlighet

Lektionen låter eleverna fundera och diskutera över begrepp som främling och främlingsfientlighet samt vilka konsekvenser detta har för individen och samhället. Eleverna ges möjlighet att diskutera olika begrepp och dess innebörd. Syftet är därmed att skapa en tankeverksamhet och diskussion kring hur vi människor definierar olika begrepp samt ser på såkallade ”främlingar och främlingsfientlighet”.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilaga 1 så att den räcker till alla grupper eller till OH.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Eleverna lär sig att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De lär sig också att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Främlingsfientlighet

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...