Granskningsprocess

Värdegrundens lektionshandledningar genomgår granskning av sakkunniga. Det innebär att varje lektion är granskad och kvalitetssäkrad av respektive avsändarorganisation och Värdegrundens pedagoger. Lektionshandledningarna är alltid anpassade till såväl nationella riktlinjer som praktiska skolfrågor. Följande granskningskriterier beaktas:

  • Relevans, innehåll och aktualitet
  • Anpassning till nationella läroplaner och kursplaner
  • Struktur, pedagogik och språk
  • Anpassning till fastställd årskurs

 

 

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in