”Klyftan mellan världens fattiga och rika överdriven”

(DN/Ekonomi) Många av världens fattiga är inte utblottade, men deras tillgångar finns inte registrerade. Det rör sig om fem miljarder människor som vill hävda sin rätt. Det menar Hernando de Soto, en peruansk ekonom som vill ändra på detta.

Förslag på lektion inom temat:  Att arbeta svart – vad innebär det egentligen!

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad menas med ”registrerad egendom”?
  • Vad är fattigdom och Rikedom? Motivera ditt svar

Läs artikeln.

Kommentarer om: ”Klyftan mellan världens fattiga och rika överdriven”