Kalender ikon
Vecka 36-38

Tema: Fred, flykt & frihet

Internationella Fredsdagen (21 september)

Fördjupa kunskaperna inom temat fred, flykt och frihet inför dagen.  Nedan följer ett urval av övningar från vår lektionsbank. Ta också hjälp av Värdegrunden tipsar, där du hittar relevanta nyheter och andra verktyg inom temat.

Lektion Årskurs
Länders skyldigheter gentemot barn 1-3
Diskriminering i det nya landet 5-7
Neutralitet och opartiskhet 7-9
Medborgerliga fri- och rättigheter 8-9 & Gymn
Demokrati – olika påståenden 7-9
Flykt eller flytt 4-9
Krig i världen – vad skall man göra? 9
Landsövningen 4-9
Främling 6-8
Främlingsfientlighet 9 & Gymn.