Kalender ikon
Vecka 1-4

Tema: Förintelsen och tolerans

Internationella dagen till minne av förintelsens offer (27 januari)

Uppmärksamma dagen och fördjupa elevernas kunskaper inom frågor som berör förintelsen och tolerans. Nedan följer ett urval av övningar från vår lektionsbank inom temat. Använd dig av Värdegrunden tipsar, där du hittar relevanta nyheter och andra verktyg inom temat.

Lektion Årskurs
Respekt och ”orespekt” 4-7
Rättvisa 1-2
Främling 6-8
Vad betyder rasism för dig? 7-9 & Gymn.
Homofobi 9 & Gymn.
Främlingsfientlighet 7-9, Gymn.