För första gången någonsin: Beirut Pride

(SVT) Beirut Pride gör sin debut i Libanon den här veckan – ett land där homosexualitet fortfarande skulle kunna ses som ett brott.  – Det här är definitivt en början, säger Lara Fakhri, som stöttar den libanesiska hbtqi-rörelsen.

Förslag på lektion inom temat: Diskriminering på grund av sexuell läggning och kön

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Hur tycker du man ska bemöta homofobi? Motivera ditt svar.
  • Vad tror du ett Pride i Beirut kan få för konsekvenser, för de som kämpar för hbtq-frågor i mellanöstern?

Läs artikeln.

Kommentarer om: För första gången någonsin: Beirut Pride