Faktaresistens – en fara för planeten

(forskning.se) När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor, och vetenskapliga belägg avfärdas – utmanas hela det demokratiska systemet.
– Både den individuella överlevnaden och samhällets överlevnad bygger på att vi har kunskap. Därför är den utveckling vi har i till exempel USA just nu så oroväckande, säger Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet.

Förslag på lektion inom temat: Sponsring – exempel på ett moraliskt dilemma

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad menas med ”fake news”?
  • Vad vill man uppnå med att sprida falsk information?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Faktaresistens – en fara för planeten