Konferens om arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket)

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är avgörande för enskilda barns och elevers vardag och utgör en viktig del av förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. Skolverket, SKL, DO, Skolinspektionen och BEO inbjuder därför nu alla skolhuvudmän till konferens. ...