Biologisk mångfald – vår tids ödesfråga

(SVT/opinion) Vikten av biologisk mångfald fastslås i forskningsrapport efter forskningsrapport, och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur. Det är hög tid att dessa slutsatser syns tydligare även i politiska och affärsmässiga beslut”, skriver företrädare för WWF, Naturskyddsföreningen, SOF BirdLife, Skydda skogen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Klimataktion Sverige, PUSH Sverige, Älväddarnas samorganisation och Urbergsgruppen Sverige.

Förslag på lektion inom temat:  Miljön och vår framtid

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad menas med biologisk mångfald?
  • Vad är det som är hotar den biologiska mångfalden, och vad kan man göra åt det?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Biologisk mångfald – vår tids ödesfråga